Jaki projekt można zgłosić

Wymagania formalne

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie wymogi formalne:

W Budżecie Obywatelskim 2022, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Mieszkańcy mogą zgłaszać do realizacji projekty:

Każdy zgłaszający może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt w grupach dzielnic w ramach przydzielonej puli środków na projekty ogólnomiejskie i projekty z grupy dzielnic. 

Pula środków w ramach BOTG 2022:

 Wymagania merytoryczne

  • zgodność proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
  • praktyczne możliwości realizacji zadania,
  • koszty przedsięwzięcia,
  • zgodność z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
  • ogólnodostępność,
  • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dokumenty zgłoszenia projektu
pdf 2021-06-16 Podział na grupy dzielnic Miasta Tarnowskie Góry
ilość pobrań: 255
Podział na grupy dzielnic Miasta Tarnowskie Góry 261.56KB zobacz
do góry