Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego - Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem https://botg.tarnowskiegory.pl/ jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (UM Tarnowskie Góry) z siedzibą przy ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (UM Tarnowskie Góry).
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym - Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry lub ich autorów.
 4. Ochronie nie podlegają dokumenty publiczne wytworzone przez pracowników Urzędu.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry poprzez podanie źródła w postaci "https://botg.tarnowskiegory.pl/ - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach"
 7. Otrzymując dostęp do stron Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Budżet Obywatelski Tarnowskie Góry wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
do góry