Strona główna/O budżecie/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Urzędem poprzez e-mail:  

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia można dokonać:

  • listownie na adres Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry  (termin spotkania należy ustalić na 3 dni liczone od dnia otrzymania listu),
  • e-mailem  (3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie),
  • telefonicznie na numer +48 32 39 33 600 (3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Urzędzie).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Nagranie w języku migowym

 

Dostępność Informacyjno - Komunikacyjna

 

OPIS

do góry