Strona główna/O budżecie/Co to jest budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski

Bo od pomysłu do głosowania

W ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy miasta uzyskują prawo do zgłaszania projektów zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierają w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5a), która mówi, że Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, a zasady i wymagania co do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego określa Rada Miasta w drodze uchwały.

Budżet obywatelski powstał aby angażować mieszkańców Tarnowskich Gór w sprawy miasta. Każdy mieszkaniec może w ramach BOTG zgłosić swój pomysł do realizacji, dzięki temu ma realny wpływ nie tylko na wydatki budżetowe, ale przede wszystkim na to co się w jego mieście dzieje.

Jak to wygląda w praktyce?

  1. Pomysł - wymyśl coś! Jako mieszkaniec Tarnowskich Gór, wiesz lepiej co należy zmienić na lepsze.
  2. Poparcie - zapytaj innych, zbierz podpisy. Lista poparcia utwierdzi Cię w Twoim przekonaniu oraz będzie niezbędnym załącznikiem do zgłoszenia projektu.
  3. Projekt - napisz i złóż projekt. Skorzystaj z formularza zgłoszenia projektu.
  4. Weryfikacja - złożony projekt zostanie zweryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  5. Promocja - wypromuj swój pomysł wśród mieszkańców miasta. Dobra promocja to dodatkowe głosy.
  6. Głosowanie - Twój projekt czeka na głosy... nie zapomnij, że Ty też masz głos.

Projekty w ramach budżetu obywatelskiego Tarnowskich Gór są w jednej grupie. Projekty o charakterze ogólnomiejskim, czyli projekty dotyczące obszaru całego miasta lub też poszczególnych dzielnic.

W poprzednich latach projekty były dzielone na ogólnomiejskiej i dzielnicowe.
Zwróćcie uwagę, że teraz każdy Wasz projekt ma równą możliwość uzyskania finansowa w wysokości do 50.000,00 zł.

 

do góry