Strona główna/Aktualności/Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie góry 2023 - (..)

Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie góry 2023 - zaczynamy!

1 Września 2022

600 tys. zł jest do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023. Od dziś - 1 września  - mieszkańcy mogą składać swoje propozycje.

Budżet Obywatelski 2023 wprowadza nowe rozwiązania. Kwota 600 tys. zł przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku (w odróżnieniu od roku poprzedniego) podzielone na grupy dzielnic.

Pula na wszystkie zadania to niezmiennie 600 tys., przy czym koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu, którego wzór znajdziecie w załączniku poniżej . Do zgłoszenia projektu potrzebna jest lista z podpisami 25 mieszkańców miasta popierających projekt. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 zadanie.  

Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Zespół opracuje i przedstawi zweryfikowaną listę zadań zaproponowanych do realizacji przez Wnioskodawców. 

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.

Budżet Obywatelski Miasta Tarnowskie Góry 2023 - startujemy

Harmonogram działań budżetu obywatelskiego wygląda następująco:

  • 01.09.2022 - 16.09.2022 - składanie wniosków
  • 19.09.2022 - 30.09.2022 - weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania
  • 1.10.2022 - 21.10.2022 - procedura odwoławcza
  • 24.10.2022 - 4.11.2022 - głosowanie
  • Do 18.11.2022 - ogłoszenie wyników głosowania

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BOTG 2023
pdf 2022-08-31 Zarządzenie Nr 2037/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry
ilość pobrań: 229
Zarządzenie Nr 2037/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 100.74KB zobacz
pdf 2022-08-31 Uchwała Nr L/526/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji
ilość pobrań: 209
Uchwała Nr L/526/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji 438.63KB zobacz
doc 2022-08-31 Formularz zgłoszenia projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2023
ilość pobrań: 296
Formularz zgłoszenia projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2023 162KB -
doc 2022-08-31 Lista osób popierających projekt BOTG 2023
ilość pobrań: 168
Lista osób popierających projekt BOTG 2023 169KB -

do góry