Strona główna/Aktualności/BOTG 2023: 15 pozytywnie zweryfikowanych projektów

BOTG 2023: 15 pozytywnie zweryfikowanych projektów

30 Września 2022

Wśród pozytywnie zweryfikowanych projektów znalazły się m.in. pomysły na zorganizowanie koncertów Opery, budowę stref aktywności, skoczni do skoku w dal, instalację nawadniania boisk, zakup defibrylatorów, organizację biblioteki na świeżym powietrzu, sadzenie kwiatów i pomysły na promocję miasta.

Sześć odrzuconych projektów nie spełniało wymogów merytorycznych, bo przewidywało np. coś, co już istnieje (aplikacja służąca zgłaszaniu awarii, problemów), nie spełniało podstawowego w BOTG warunku ogólnodostępności (zakup quada dla straży pożarnej), było niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (parking ażurowy w Strzybnicy) lub zakładane koszty przewyższały przewidywane na jedno zadanie kwoty.

Wszystkie szczegóły zawarte są w załącznikach poniżej (na końcu podstrony).


Od jutra (tj. 1 października) przez 7 dni wnioskodawcy autorzy projektów mają czas na zwrócenie się o ponowną weryfikację projektu. Warunkiem jest odpowiednie uzasadnienie wszczęcia takiej procedury.

Przypominamy: w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023 do rozdysponowania jest 600 tys. zł.

Cała ta kwota przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku (w odróżnieniu od roku poprzedniego) podzielone na grupy dzielnic.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Zgłaszanie projektów zakończyło się 16 września w wersji papierowej na formularzu. Do zgłoszenia projektu potrzeba było dołączyć listę z podpisami 25 mieszkańców miasta popierających projekt. Jeden wnioskodawca mógł zgłosić maksymalnie 1 zadanie.

Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadził Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się w terminie 24.10 - 4.11.2022 roku z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.

Harmonogram działań budżetu obywatelskiego wygląda następująco:

  • 1.09.2022 - 16.09.2022 - składanie wniosków
  • 19.09.2022 - 30.09.2022 - weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania
  • 1.10.2022 - 21.10.2022 - procedura odwoławcza
  • 24.10.2022 - 4.11.2022 - głosowanie
  • Do 18.11.2022 - ogłoszenie wyników głosowania

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-09-30 protokół weryfikacja wnioskow (1).pdf
ilość pobrań: 635
protokół weryfikacja wnioskow (1).pdf 91.84KB zobacz
pdf 2022-09-30 zalacznik nr 1 lista obecnosci (1).pdf
ilość pobrań: 509
zalacznik nr 1 lista obecnosci (1).pdf 81.9KB zobacz
pdf 2022-09-30 Załącznik nr 2 do protokołu.pdf
ilość pobrań: 328
Załącznik nr 2 do protokołu.pdf 143.61KB zobacz
pdf 2022-09-30 Załącznik nr 3 do protokołudocx.pdf
ilość pobrań: 245
Załącznik nr 3 do protokołudocx.pdf 161.48KB zobacz

do góry