Strona główna/Aktualności/BOTG 2023: do głosowania trafi 15 projektów!

BOTG 2023: do głosowania trafi 15 projektów!

18 Października 2022

Wśród odwołań skierowanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach jedno wysłano po czasie (czyli po 7-dniowym terminie), pozostałe trzy odrzucono z tych samych względów, co w pierwszym etapie weryfikacji: jedno nie spełniało warunków ogólnodostępności i zapisów dotyczących zamówień publicznych (zakup quada dla straży pożarnej), drugie było niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (parking ażurowy w Strzybnicy), trzecie natomiast opiewało - wg wartości kosztorysowej - na kwotę większą niż 50 tys. zł (bieżnia i skocznia do skoku w dal). Taką maksymalną kwotę przewidziano na pojedyncze zadanie. 

Uzasadnienia do odrzucenia odwołań w załącznikach poniżej treści artukułu.

Ostatecznie do głosowania trafiły m.in. pomysły na zorganizowanie koncertów, budowę stref aktywności, skoczni do skoku w dal, instalacja nawadniania boisk, zakup defibrylatorów, organizacja biblioteki na świeżym powietrzu, sadzenie kwiatów i pomysły na promocję miasta.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry znajdziesz pod linkiem.

Przypominamy: w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023 do rozdysponowania jest 600 tys. zł.

Cała ta kwota przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku (w odróżnieniu od roku poprzedniego) podzielone na grupy dzielnic.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być "twarde" czyli inwestycyjne lub "miękkie" np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Zgłaszanie projektów zakończyło się 16 września w wersji papierowej na formularzu. Do zgłoszenia projektu potrzeba było dołączyć listę z podpisami 25 mieszkańców miasta popierających projekt. Jeden wnioskodawca mógł zgłosić maksymalnie 1 zadanie.

Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadził Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się w terminie 24.10 - 4.11.2022 roku z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.

Tegoroczny harmonogram działań budżetu obywatelskiego wygląda następująco:

 • 1.09.2022 - 16.09.2022 - składanie wniosków
 • 19.09.2022 - 30.09.2022 - weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania
 • 1.10.2022 - 21.10.2022 - procedura odwoławcza
 • 24.10.2022 - 4.11.2022 - głosowanie
 • Do 18.11.2022 - ogłoszenie wyników głosowania

Zestawienie projektów  dopuszczonych do głosowania 

 1. Tarnogórska Biblioteka Plenerowa - sieć 8 bibliotek plenerowych w 5 dzielnicach Tarnowskich Gór.
 2. #Nowa Tarnowiczanka = EcoTarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę.
 3. Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych.
 4. Kwiaty na Alei Kwiatów.
 5. Powstanie tablic informacyjnych z wizualizacją fotograficzną, nieistniejących ulic, budynków czy zabytków na terenie miasta Tarnowskie Góry.
 6. Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4 - 12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych.
 7. Mistrzowski Skok - budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5.
 8. Zielona Klasa - budowa zadaszonej altanki z wyposażeniem.
 9. Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej.
 10. Defibrylatory ratujące zdrowie i życie ogólnodostępne wraz z pakietem szkoleń z obsługi oraz pierwszej pomocy.
 11. Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego.
 12. Napraw swój rower.
 13. Napis „I LOVE TG” nową promocją miasta (symbol serca zamist słowa "LOVE").
 14. Nowa Strefa aktywności, odpoczynku, i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich.
 15. Opera w Parku Miejskim.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-10-18 skansen.pdf
ilość pobrań: 193
skansen.pdf 39.19KB zobacz
pdf 2022-10-18 bieżnia i skocznia.pdf
ilość pobrań: 171
bieżnia i skocznia.pdf 39.8KB zobacz
pdf 2022-10-18 parking.pdf
ilość pobrań: 183
parking.pdf 38.86KB zobacz
pdf 2022-10-18 Quad.pdf
ilość pobrań: 257
Quad.pdf 38.92KB zobacz

do góry