Strona główna/Aktualności/BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - TRWA GŁOSOWANIE!

BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - TRWA GŁOSOWANIE!

24 Października 2022

W ramach #BOTG2023 można głosować na jeden z 15 projektów. Głosowanie elektroniczne i tradycyjne trwa od 24 października do 4 listopada

 

Głosowanie z wykorzystaniem formularza elektronicznego możliwe jest na stronie https://botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos albo w formie papierowej.

Punkty do głosowania tradycyjnego:

Ratusz, Rynek 4 pokój nr 4 (Punkt Informacji o Mieście), czynne: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 Punkt Informacji, czynne poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7 czynne poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (lub dłużej - zależnie od organizowanych w centrum imprez i zajęć)

——————————————————————
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2023 do rozdysponowania jest 600 tys. zł.
 
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos.
 
W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu.
 
Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS do systemu. Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz.

Cała ta kwota przeznaczona będzie na pulę ogólnomiejską, bo miasto nie jest w tym roku (w odróżnieniu od roku poprzedniego) podzielone na grupy dzielnic.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 50 tys. Zgłoszone do BOTG projekty mogą być „twarde” czyli inwestycyjne lub „miękkie” np. imprezy, warsztaty i inne inicjatywy nie wymagające m.in. prac budowlanych.

Więcej o Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry tutaj.

Tegoroczne projekty to:
1. Tarnogórska Biblioteka Plenerowa - sieć 8 bibliotek plenerowych w 5 dzielnicach Tarnowskich Gór
2. #NowaTarnowiczanka = EcoTarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę
3. Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych
4. Kwiaty na Alei Kwiatów.
5. Powstanie tablic informacyjnych z wizualizacją fotograficzną, nieistniejących ulic, budynków czy zabytków na terenie miasta Tarnowskie Góry
6. Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4 - 12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych
7. Mistrzowski Skok - budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5
8. Zielona Klasa - budowa zadaszonej altanki z wyposażeniem
9. Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej
10. Defibrylatory ratujące zdrowie i życie ogólnodostępne wraz z pakietem szkoleń z obsługi oraz pierwszej pomocy
11. Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego
12. Napraw swój rower
13. Napis „I LOVE  TG” nową promocją miasta (symbol serca zamiast słowa „LOVE”)
14. Nowa Strefa aktywności, odpoczynku, i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich
15. Opera w Parku Miejskim
 
do góry