Strona główna/Aktualności/Budżet Obywatelski 2022 - głosowanie

Budżet Obywatelski 2022 - głosowanie

1 Września 2021

Od 1 do 15 września można głosować na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w Budżecie Obywatelskim Tarnowskich Gór na rok 2022. Każdy mieszkaniec może wybrać jeden z projektów ogólnomiejskich i po jednym (poza obszarem nr 1) jeden z projektów zgłoszonych z jego grupy dzielnic. Głosować można online lub w tradycyjnej wersji papierowej w trzech wyznaczonych do tego miejscach.

CO TO JEST Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór?

W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry można składać projekty, których realizacja mieści się w kompetencjach samorządu Miasta i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej.
Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w grupie dzielnic, w której zamieszkuje.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia,
a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo adres e-mail.
W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta.
W głosowaniu na projekty w grupie dzielnic mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy zamieszkujący w danej grupie dzielnic.

Głosowanie niepełnoletnich

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej.
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

GDZIE GŁOSOWAĆ?

 • Ratusz, Rynek 4
  pokój nr 4 (Punkt Informacji o Mieście),
  czynne: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
 • Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2
  Punkt Informacji, czynne poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
 • Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7
  czynne poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (lub dłużej - zależnie od organizowanych w centrum imprez i zajęć)
 • lub online na stronie botg.tarnowskiegory.pl

 Ratusz, Rynek 4 pokój nr 4 (Punkt Informacji o Mieście), czynne: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 Punkt Informacji, czynne poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 7 czynne poniedziałek-piątek 8.00-16.00 (lub dłużej - zależnie od organizowanych w centrum imprez i zajęć)

do góry