Strona główna/Głosowanie

Głosowanie

Głosowaniu podlegają projekty, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie. 

Ich wykaz dostępny będzie w zakładce Projekty BOTG 2023.

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Tarnowskich Gór dysponuje jednym głosem. Samodzielnie musi wybrać, czy głosuje elektronicznie (niezbędny jest telefon komórkowy do potwierdzenia głosu) lub też tradycyjnie w punkcie konsultacyjnym.

projekty na które możesz oddać głos

Kto może zagłosować?

W głosowaniu na projekty mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Tarnowskich Gór bez względu na dzielnicę, w której mieszkają.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Jak można zagłosować?

Głosowanie odbywa się:

  1. głosuj elektroniczniedrogą elektroniczną przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos, z której korzystać można z komputera oraz dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
    Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez podanie kodu otrzymanego przez SMS na podany numer telefonu. Uwaga! Jeden numer telefonu może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

  2. głosowanie tradycyjnetradycyjnie na papierowej karcie do głosowania, udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w wyznaczonych punktach konsultacyjnych na terenie miasta Tarnowskie Góry. Oddanie głosu w formie papierowej polega na wypełnieniu formularza i opatrzeniu go podpisem głosującego.

 

Projekty wybrane do realizacji

Do realizacji kierowane są projekty, które w uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli środków, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli przyznanych środków, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

W przypadku, gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden projekt dotyczący tej samej nieruchomości, do realizacji zostanie skierowany ten, który uzyska większą liczbę głosów.

Zapraszamy do skorzystania z działu - najczęściej zadawane pytania.

do góry