Strona główna/FAQ/Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny,  w ramach którego mieszkańcy Tarnowskich Gór mogą zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Tarnowskie Góry, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Budżet Obywatelski ma zatem na celu włączenie mieszkańców Tarnowskich Gór w proces zarządzania Miastem.

Jaka jest dostępna pula środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego?

Pula środków w ramach BOTG wynosi nie mniej niż 0,16% wydatków budżetu określonych w ostatnim przedłożonym Radzie Miejskiej  sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry, po 0,04 % tych wydatków w każdej grupie.

Jak mogę złożyć wniosek?

Projekty w wersji papierowej przyjmowane są na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego: pokój nr 3 (kancelaria ogólna), Rynek 4 lub pokój nr 2 (kancelaria ogólna), ul. Sienkiewicza 2;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42 - 600 Tarnowskie Góry.

Czego może dotyczyć wniosek?

Projekty mogą dotyczyć zdań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Ile wniosków mogę złożyć?

Mieszkaniec może zgłosić jeden projekt.

Jaka jest maksymalna wartość projektu w BOTG 2024?

 Szacowana i realna wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł.

Czy zgłoszony projekt może być warty znacznie mniej niż limit maksymalny?

Tak. Jak najbardziej. Nie wyznaczamy dolnej granicy wartości Waszego projektu. Sami decydujecie na co chcecie przeznaczyć środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry.

Czy każdy może oddać głos?

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia głosują za zgodą rodziców lub opiekunów. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą głosować za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Czy mogę promować swój projekt?

Oczywiście. Im szerzej i ciekawiej będzie promowany projekt, tym większa szansa na wygranie głosowania i realizację Twojego pomysłu.

Co zrobić jak nie dotrze do mnie SMS z kodem potwierdzającym głosowanie?

Jeżeli SMS z kodem nie dotrze to możesz powtórzyć głosowanie elektroniczne po 24 godzinach. Możesz również skorzystać z tradycyjnej formy głosowania w punktach konsultacyjnych.

do góry