Strona główna/Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swojego pomysłu do realizacji w Edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 w Tarnowskich Górach.

Pula środków w ramach BOTG 2022:

Zgłoszenie projektu

Projekty w wersji papierowej przyjmowane są na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego: pokój nr 3 (kancelaria ogólna), Rynek 4 lub pokój nr 2 (kancelaria ogólna), ul. Sienkiewicza 2;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42 - 600 Tarnowskie Góry.

Zgłosić projekt może każdy pełnoletni mieszkamiec Tarnowskich Gór!

  • Możesz zgłosić maksymalnie 2 projekty (jeden ogólnomiejski, jeden z grupy dzielnic).
  • Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne.

Jeśli Twój projekt zostanie pozytywnie oceniony na etapie weryfikacji znajdzie się na liście projektów dopuszczonych do głosowania i będzie dostępny w zakładce Projekty BOTG 2022.

do góry